Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
3926852

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 268 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 2018 ΩΡΑ 18.30

Σας προσκαλούμε, στις 07 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του Συμβουλευτικού Σταθμού Λασιθίου του «ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ»   (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
2.    Δημιουργία Open Mall   εντός του αστικού ιστού της πόλης της Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
3.    Έγκριση κατασκευής μνημείου στη μνήμη των Μικρασιατών και ορισμός μελών στην «Επιτροπή κρίσεως αισθητικής αρτιότητας των μνημείων»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
4.    Έκφραση άποψης επί του Νομοσχεδίου για τη  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
6.    Λήψη περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην Τ.Κ. Ανατολής, για τη θερινή αρδευτική περίοδο 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
7.    Χορήγηση πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
8.    Ψήφιση πίστωσης για τουριστική προβολή του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
9.    Aύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
10.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
11.    Αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4445/2016  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
12.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
13.    Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
14.    Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασία καθαρισμού παραλίας Τ.Κ. Παχείας Άμμου» από ιδιώτη, λόγω διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα του Δήμου  (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
15.    Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
16.    Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ (τροποποίηση και ανανέωση της 2263/15 ΑΕΠΟ) για το έργο «Ξενοδοχείο “OSTRIA BEACH” 5 αστέρων στη θέση Καθαράδες Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου» ιδιοκτησίας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
17.    Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης στο πλαίσιο οριοθέτησης ρέματος Καλαμοκανιά στη θέση Χορδάκια Μακρύ Γιαλού Δ. Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
18.    Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ για το έργο «Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
19.    Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
20.    2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
21.    Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης-εξέτασης αιτήσεων για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 (ΦΕΚ 474 Β/14-2-2018):Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
22.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
23.    Κοπή και αντικατάσταση δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
                                                                    
Ηλίας  Νταραράς