Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
3800949

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 149 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

Παράταση για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) της υπ΄αριθμ. 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1136/Β΄/28-3-2018, δόθηκε παράταση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος»,  του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr σε δύο στάδια.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου, ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/06/2018.

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. παρέχονται στα τηλέφωνα:
1.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2813407901, 2813407904, 2813407907
2.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ηρακλείου:
Τηλ. : 2813407939  & 2813407940
3.     Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Λασιθίου:
Τηλ. : 2841340514 & 2842341310
4.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ρεθύμνου:
Τηλ.: 2831343812 & 2831343809
5.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Χανίων:
Τηλ. : 2821346530 &  2821346532
και στις ιστοσελίδες:
1.    Της Περιφέρειας Κρήτης  http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)
2.    Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)  http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr