Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
3918638

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

Ανάρτηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος και Πίνακες της Πολεοδομικής Μελέτης ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε

Σχετ :α)Το με αρ. πρωτ.25/23-11-2017  έγγραφο ΒΙ.ΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ.Ε
Β) η με αρ.4066/11-4-2016 Απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης  Δ/σης Κρήτης ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/13-6-2016 Εγκριση Π.Μ του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β’ Ιεράπετρας»Ενημερώνουμε ότι  στο  Αυτ/λές Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιεράπετρας  στην οδό Ομηρείας 8 (3ος Όροφος),  θα βρίσκεται αναρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα Κτηματογράφησης  και Πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών του ΒΙ.ΠΑ  Ιεράπετρας προκειμένου να συνταχθεί η Πράξη Εφαρμογής σύμφωνα με το  άρθρο 11 της ΚΥΑ με αρ.Φ/Α15/3/2226/170/12, ΦΕΚ 583/Β/2-3-2012) και τη σχετική νομοθεσία που διέπει την Π.Ε
Καλούνται οι  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  των ακινήτων    που εμπίπτουν στην περιοχή Πολεοδόμησης του  ΒΙ.ΠΑ Ιεράπετρας Α.Ε να λάβουν γνώση της  σχετικής κτηματογράφησης   και να υποβάλλουν Δηλώσεις Ιδιοκτησίας  εντός προθεσμίας είκοσι    (20)  εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.        
 

                                                              
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                                     
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ

                                                      
 
Δημοσίευση πρόσκλησης
      
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. 911  /2017  Πρόσκληση του Δήμου Ιεράπετρας  και παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε  δύο (2)  συνεχείς φορές στην εφημερίδα σας.
Μετά την δημοσίευση να αποσταλούν  τα  δύο φύλλα και το σχετικό τιμολόγιο στο ΒΙ.ΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε –Εθνικής Αντιστάσεως 34 , Τ.Κ 72200  Ιεράπετρα, με την ευθύνη και την δαπάνη του οποίου γίνεται η εν λόγω   Γνωστοποίηση, κατά την κείμενη νομοθεσία. 

                                                                   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                                      
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ