Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
4046141

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 06-11-2017

Σας προσκαλούμε, στις 06 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική, ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

 

Ψήφιση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, έτους 2018   (Εισηγήτρια:  Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)


Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας  Νταραράς

Σας προσκαλούμε, στις 6 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας έτους 2017(Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
3.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
4.    Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
5.    Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
6.    Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού  ακινήτου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
7.    Αποδοχή αίτησης σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
8.    Πρόσληψη δικηγόρου για τις ανάγκες του Δήμου με πάγια αντιμισθία  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
9.    Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή (ανακύκλωση) αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006) Γραφείου Μηχανοργάνωσης  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
10.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
11.    Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων χειμερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
12.    Τακτοποίηση οικοπέδου κατόπιν προσκύρωσης δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ.2, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στη θέση «Κάτω Μερά»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
13.    Τροποποίηση του Ο.Τ.143- Αθλητικές Εγκαταστάσεις, σε Κοινόχρηστο Χώρο (Κ.Χ.) εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας    (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
14.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μεταφορά θέσης στάθμευσης  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
15.    Αποδοχή οφειλόμενης εισφοράς γης κατόπιν επαναπροσδιορισμού και μετατροπή αυτής σε χρήμα, στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης της υπ’ αρ.24/2014 Οικοδομικής Άδειας σύμφωνα με την τελική επιτρεπόμενη δόμηση, της ιδιοκτησίας Γ.ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.- Ξ/Χ OSTRIA BEACH στη θέση Καθαράδες Δήμου Ιεράπετρας   (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
16.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και πλατείας (επεμβάσεις παραλιακού μετώπου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού)   (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
17.    Παραχώρηση χρήσης των δικτύων άρδευσης της Τ.Κ. Σχινοκαψάλων στον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης)
18.    Παραχώρηση χρήσης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής  «Μπαμπακιάς Λάκκος» της Τ.Κ. Ανατολής, στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
19.    Παραχώρηση χρήσης των δικτύων των αρδευτικών Τομέων της Τ.Κ. Μακρυλιάς στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
20.    Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας  (απόφ.275/2015 Δ.Σ.)  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
21.    Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
22.    Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση Μελετών για την εκτέλεση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ιεράπετρας (για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας)» και «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στη Δ.Ε. Ιεράπετρας (για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας)»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προώθηση της Μελέτης του Φράγματος Αγίου Ιωάννη (Εισηγητής: Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης)
24.    Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας  (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)
25.    Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)
26.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)
27.    Έγκριση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς Φέρμων» από ιδιώτη            (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
28.    Διεξαγωγή 3ου εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2017-2018  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
29.    Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΔΣ του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  και εκλογή νέου (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
                                                                 
Ηλίας  Νταραράς