Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
4046154

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 60% ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Εξαιρετικά επείγουσα , χαρακτηρίζεται η  διευκρινιστική εγκύκλιος με αριθμό 33, που στάλθηκε στις υπηρεσίες του ΟΓΑ, από τη  Γενική Διεύθυνση Απονομής  Συντάξεων, και αναφέρεται στην εφαρμογή πλέον, των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, περί  επιπτώσεων στην περικοπή της σύνταξης κατά 60% όσων συνταξιούχων συνεχίσουν να εργάζονται και είναι υπόχρεοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

 

Ενώ αναμένεται η αναλυτική ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων του εν λόγω άρθρου από το ΥΠΕΚΑΑ, προς το παρόν, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν κατατεθεί από 13-5-2016 και μετά, από ασφαλισμένους που δηλώνουν ότι συνεχίζουν εργαζόμενοι , είτε κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους , είτε μεταγενέστερα, δίδονται στις κατά τόπους υπηρεσίες συγκεκριμένες οδηγίες.

Το νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, του Δημοσίου, όλων των φορέων, ταμείων και κλάδων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αποκτούν ιδιότητα η αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα η σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, χωρίς να εξετάζεται εάν από αυτήν προκύπτει εισόδημα.

Καταλαμβάνει επίσης, όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 13-5-2016 και εκείνους που είχαν ήδη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης  και ανέλαβαν μετά την 13-5-2016  εργασία η δραστηριότητα, καθώς και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ και τις διοικήσεις των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ.

Οι ρυθμίσεις  και οι περιορισμοί του άρθρου 20 δεν αφορούν τους συνταξιούχους , με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας η αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13-5-2016. Για τους  συνταξιούχους αυτούς εξακολουθεί να ισχύει το προγενέστερο  νομοθετικό πλαίσιο(ν.4387/2016)

                ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όταν οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία η δραστηριότητα η αποκτούν ιδιότητα η δραστηριότητα υποχρεωτικά υπακτέα στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, για όσο χρόνο απασχολούνται η διατηρούν την ιδιότητα η τη δραστηριότητα εξακολουθούν μεν να λαμβάνουν την  κύρια  και την επικουρική σύνταξη, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών, θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%, στο διάστημα κατά το οποίο, για τον απασχολούμενο αυτόν θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Στην περίπτωση που συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία η δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης.

Σχολιάζοντας τις διευκρινίσεις αυτής της εγκυκλίου, ο  ιεραπετρίτης φοροτεχνικός κ Γιάννης Γουλιδάκης, υποστηρίζει ότι,  «είναι εξωφρενικό, για έναν συνταξιούχο των 500 ευρώ , που επειδή δεν μπορεί να ζήσει, να βρίσκει μια δουλειά για να συμπληρώσει το εισόδημα του και να συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά την οικογένεια του, να του αφαιρούν από τη σύνταξη του το 60% , δηλαδή τα 300 από τα 500 ευρώ, και παράλληλα να τον υποχρεώνουν να πληρώνει νέες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, για την καινούργια του δουλειά.

Θεωρώ ότι θα ήταν πιο δίκαιο, αν  αυτός ο συνταξιούχος έπαιρνε 700-800 ευρώ μισθό από τη καινούργια του δουλειά,  να παίρνει και τα υπόλοιπα 200 ευρώ της κουτσουρεμένης του σύνταξης για να μπορεί να ζήσει, χωρίς όμως  να είναι υποχρεωμένος, να καταβάλλει και νέες εισφορές έχοντας ήδη πληρώσει εισφορές τα 35 με 40 προηγούμενα χρόνια που ήταν ασφαλισμένος για να βγεί στη σύνταξη».

Σύμφωνα με τις αντιδράσεις που υπάρχουν κυρίως στον αγροτικό κόσμο, με τα νέα  αυτά μέτρα , όσοι δεν θα μπορούν να ζήσουν με την κουτσουρεμένη τους σύνταξη, θα ρισκάρουν με αδήλωτη μαύρη  εργασία,  και αδήλωτα εισοδήματα, προκειμένου να μπορούν να εξασφαλίσουν τα άκρως απαραίτητα για τον εαυτό τους και την οικογένεια τους.