Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
4046122

On line

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τιμές Δημοπρατηρίου Golden Farm

Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (70%) ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Με βάση τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ισχύει για την  περίοδο  2015-2020,  όπως  αυτή  εξειδικεύεται  στην  εθνική  νομοθεσία,  οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους έλληνες αγρότες για το 2017 ανέρχονται σε 1.915.732.000ευρώ.  Από το  ποσό αυτό, 1.129.245.000ευρώ προορίζονται για  τη  βασική    ενίσχυση, 562.899.000ευρώ για  το  πρασίνισμα, 37.527.000ευρώ για  τους  νέους σε  ηλικία αγρότες  (κάτω  των  40  ετών)  και  186.061.000ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Σήμερα ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, ύψους 701.915.912,39  ευρώ σε 537.406  δικαιούχους και  από  αργά  το  απόγευμα  θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.
 
Σημειώνεται ότι Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 υπέβαλλαν 656.031 παραγωγοί, εκ των  οποίων  δικαιούχοι  βασικής  ενίσχυσης  είναι  593.089,  ενώ  το  ανωτέρω καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί στο 99,6%
της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση τις αιτήσεις.
 
Κατά  τον  διασταυρωτικό  μηχανογραφικό  έλεγχο  που πραγματοποιήθηκε  για  τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν
κυρίως σε:

1.Γεωργούς (51.459) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.
2.Γεωργούς (56) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2016. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
3.Γεωργούς (2.016) για  τους  οποίους εκκρεμεί  το  αποτέλεσμα  ελέγχου  του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
4.Γεωργούς (126) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την AAΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
5.Γεωργούς (542) για  τους  οποίους εκκρεμεί  η  ολοκλήρωση  του  διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 64.370.
6.Γεωργούς (1.815) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων δεδομένου ότι έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν
ακόμα προσκομισθεί από τους παραγωγούς.
7.Γεωργούς (606)  που  δεν  ταυτοποιήθηκαν  τα  στοιχεία  του    τραπεζικού λογαριασμού  που  δήλωσαν  στην  Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης  με  το  τραπεζικό ίδρυμα.
8.Γεωργούς (685) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων
και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ξεκίνησε άμεσα την επίλυση των εκκρεμοτήτων για  τους  δικαιούχους των  ανωτέρω  κατηγοριών 1  &  2 και  θα αποσταλεί αρχείο  με  νεότερη  επεξεργασία  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή. Επιπλέον επισημαίνεται ότι  για  τις  λοιπές  κατηγορίες, το  σύστημα  για  την  υποβολή διοικητικών  πράξεων  για  την  Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης  2017  θα ανοίξει  στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στο άμεσο επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου: (α) η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και
της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, (β) η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2017.
Σημείωση: Δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι όλοι οι παραγωγοί της περιοχής μας πλην των συνταξιούχων.

Για  την  ενημέρωσή  τους  σχετικά  με  τις  πληρωμές,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ένωσης Ιεράπετρας στους Παπαλάκκους και στα τηλέφωνα 2842022248 εσωτ.111 και 118.


                               

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ